Internet load balancing

 • Tới 7 kết nối Internet, chuyển mạch và phục hồi nhanh cho các sự cố đường truyền Internet,
 • Dự phòng phần cứng,
 • Kiểm soát hoàn toàn Dịch vụ Vào/Ra, phân bổ Băng thông linh hoạt, Định tuyến Dịch vụ linh hoạt trên các kết nối Internet
 • Băng thông tới 350 Mbps, phục vụ hàng ngàn người dùng,
 • Giá thành cạnh tranh với nhiều hãng uy tín,
 • Chất lượng ổn định

Thách Thức và Trở Ngại

Nhà quản trị mạng doanh nghiệp luôn phải đối đầu và giải quyết nhiều trở ngại cũng như thách thức luôn đặt ra:

 • Nhu cầu tăng trưởng mạng thường xuyên đòi hỏi giải pháp linh hoạt,
 • Hỗ trợ người dùng Di động, Home user… truy cập 24/24,
 • Dịch vụ Mạng đòi hỏi hạ tầng mạng tin cậy,
 • Kết nối Internet cần ổn định 24/24/7 cho người dùng trong mạng, cho Remote VPN, cho người dùng quan trọng từ xa, cho truy cập thư điện tử nội bộ, cho truy cập cơ sở dữ liệu, tài nguyên mạng từ xa,
 • Chống tắc nghẽn kết nối Internet,
 • Kết nối Internet tin cậy, có dự phòng Phần cứng, Đường truyền,

Giải pháp và lợi điểm

 • Tới 7 kết nối Internet, chuyển mạch và phục hồi nhanh cho các sự cố đường truyền Internet,
 • Dự phòng phần cứng,
 • Kiểm soát hoàn toàn Dịch vụ Vào/Ra, phân bổ Băng thông linh hoạt, Định tuyến Dịch vụ linh hoạt trên các kết nối Internet
 • Băng thông tới 350 Mbps, phục vụ hàng ngàn người dùng,
 • Giá thành cạnh tranh với nhiều hãng uy tín,
 • Chất lượng ổn định

 

Internet Load Balancing cho Thương Mại Điện Tử

 • Đảm bảo Anh ninh mạng xuyên suốt mọi lúc qua Website thương mại điện tử của Doanh nghiệp
 • Giải pháp phải linh hoạt, dự phòng phát triển,
 • Thiết bị đảm bảo khả năng tự phục hồi với các sự cố Hardware/Software với thời gian khắc phục tối thiểu,
 • Online 24/24/7
 • Đảm bảo khả năng triển khai hiệu quả các ứng dụng thương mại điện tử B2B, B2C,
 • Đảm bảo khả năng truy cập mạng từ xa 24/24/7, giảm Tắc nghẽn mạng và độ Trễ tối thiểu,
 • Giải quyết được bài toán truy cập chậm từ các Chi nhánh, văn phòng đại diện ở xa,

Giải pháp lợi điểm

 • Kết hợp nhiều Kết nối Internet đồng thời, khả năng Online hầu như 24/24/7, đồng thời nhân bội tốc độ trên các kết nối tốc độ thấp, rẻ tiền,
 • Khả năng Failover/Redundancy đảm bảo kết nối thương mại điện tử cho khách hàng quan trọng,
 • Khả năng Inbound load balancing giảm thiểu khả năng tắc nghẽn và cải thiện băng thông truy cập cho các yêu cầu kết nối từ Internet vào mạng doanh nghiệp,
 • Phối hợp Firewall (UTM) mạnh, cho phép thiết lập mạng doanh nghiệp tin cậy, nhanh và an toàn.

 

Giải pháp cho khối Tài chính và Ngân hàng

 • Khả năng xử lý số lượng giao dịch lớn và không trì hoãn phát sinh,
 • Giảm lượng chi phí trên đơn vị giao dịch,
 • Duy trì được khách hàng tiềm năng,
 • Tăng tốc và Đảm bảo Mức độ thành công cho các giao dịch,
 • Cho phép khách hàng khả năng Dowload nhiều Tài liệu, Bảng kê tài chính, Dịch vụ tài chính… Trường hợp Trading online, cần phải đảm bảo cho khách hàng tin tưởng vào mức độ Bảo mật về các dịch vụ cung cấp cho họ,
 • Giảm thiểu tình trạng lỗi ứng dụng do kết nối mạng là một thước đo quan trọng cho việc giảm chi phí và tiết kiệm cho doanh nghiệp.
 • Tính thông suốt trong kinh doanh online và khả năng phục hồi sau sự cố mạng nhanh chóng,
 • Kết nối giữa các văn phòng cần phải được mã hóa cao đủ tin cậy, bảo đảm cho những thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp,
 • Hạ tầng mạng phải Nhanh, hoạt động trên cơ sở 24/24/7 ở mức tải cao,
 • Tính thông suốt và Tốc độ cao cho các kết nối VPN giữa các văn phòng thuộc doanh nghiệp,

Giải pháp và lợi điểm

 • Khả năng định tuyến lưu lượng Linh hoạt và Hiệu quả làm giảm thiểu đáng kể chi phí sử dụng Internet,
 • Xây dựng kết nối chất lượng cao trên các kết nối rẻ tiền,
 • Tạo điều kiện thiết lập VPN tốc độ cao, tin cậy cho kết nối các Văn phòng, Chi nhánh về Hội sở, thiết lập Remote VPN cho người dùng di động và ở xa,
 • Sử dụng kết hợp UTM, cho phép thiết lập mức độ bảo mật cao cho giao dịch thương mại điện tử, và cho bản thân doanh nghiệp,
 • Phân bố hiệu quả băng thông cho các yêu cầu kết nối từ Internet vào mạng doanh nghiệp,
 • Cho phép thiết lập các kết nối dự phòng để đảm bảo tính liên tục cao nhất cho người dùng trong mạng doanh nghiệp,
 • Cho phép nâng cao băng thông kết nối Internet trên nhiều kết nối rẻ tiền, phục vụ hiệu quả người dùng trong mạng và các ứng dụng online của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi